Tak - dla pokoju i rozwoju narodów! Nie dla wojny i zabijania!


Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Umiłowani Bracia i Siostry!

Od Jasnogórskiego Tronu Maryi kierujemy do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami słowo pasterskie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona straszliwym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty Ojczyzny.

Więcej…

 


Kochająca matka zawsze trzeźwa


Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy

Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego.

Więcej…

 

Komunikat Caritas: uwaga oszuści


W ostatnich tygodniach do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej docierają niepokojące informacje, że są osoby, które kłamliwie podszywając się pod przedstawicieli lub wolontariuszy Caritas, zbierąją pieniądze na naszą organizację. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, że sytuacja, w której osoby, które podają się za wolontariuszy lub przedstawicieli Caritas, a odwiedzające instytucje lub domy prywatne pod pozorem zbiórki pieniędzy na cele charytatywne Caritas, to oszuści, którzy nielegalnie również posługują się puszkami z logo Caritas. Osoby te niejednokrotnie legitymują się upoważnieniami, które są sfałszowane.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, że nie prowadzi żadnej pieniężnej zbiórki  np. do puszek w miejscach publicznych, instytucjach czy też po domach. Jakakolwiek próba wyłudzenia  pieniędzy jest oszustwem. Apelujemy o szczególną czujność.

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/komunikat_caritas_uwaga__oszusci.html

 

 

Ks. Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, dokonał zmian personalnych w diecezji. Dekrety wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2014. Dotyczą one także naszej parafii.


Decyzją Pasterza diecezji posługę w naszej parafii kończą księża wikariusze. Ks. Prefekt Marcin Maciejewski, Ksiądz Prefekt Marcin Winkel i Ksiądz Prefekt Kamil Jadczak. Dziękujemy za ich posługę duszpasterską w naszej parafii, za wszystko, co na co dzień czyniliście dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Na dalsze lata kapłańskiej posługi, na nowych placówkach do których posłał Was Pasterz Diecezji, życzymy im wiele radości, spotkania wielu życzliwych ludzi, z którymi przyjdzie Wam pracować oraz wytrwałości w dalszym życiu i służbie w wypełnianiu swojego kapłańskiego powołania.

Do naszej parafii zostali skierowani:

  • Ks. Jarosław Banasiak przeniesiony z parafii pw. MB Częstochowskiej w Ostrowitem,
  • Ks. Łukasz Goroński przeniesiony z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu,
  • Ks. Mikołaj Skotarczak przeniesiony z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży.

Nowo mianowanych wikariuszy naszej parafii przyjmujemy z otwartością serca i życzymy owocnej posługi wśród powierzonych ich trosce sióstr i braci w wierze.

Nowi księża wikariusze rozpoczną swą posługę z dniem 1 lipca br.

Pamiętajmy w modlitwie o odchodzących oraz nowych duszpasterzach. Wszystkim serdeczne „Bóg zapałać” z życzeniami, aby Pan błogosławił im w pracy kapłańskiej na Niwie Pańskiej.

 

 

„Otwarte Drzwi Kościoła"


List pasterski abp. Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski, skierowany do wiernych świętowojciechowej archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji rozpoczęcia posługi na stolicy arcybiskupiej i prymasowskiej w Gnieźnie, 8 czerwca 2014 - uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Więcej…

 

Homilia abp. Wojciecha Polaka podczas ingresu do katedry gnieźnieńskiej.


Zebrani w tej prastarej katedrze gnieźnieńskiej, u stóp św. Wojciecha, w dzisiejszą sobotę, a prawie już w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, stajemy razem, aby po raz kolejny doświadczyć ożywiającej mocy Słowa Bożego. Obecny w tym słowie Jezus zapowiada nam już cud Wieczernika, który niebawem stanie się udziałem całego Kościoła. On sam przed swym wniebowstąpieniem, odchodząc do Ojca, nie tylko jednak informuje uczniów o tym, co niebawem nastąpi, co się stanie, ale raczej wskazuje zaraz na ich los, na ich przeznaczenie i powołanie. Stanie się ono właśnie ich udziałem, gdy zstąpi na nich Duch Święty.

Więcej…

 

Litania do św. Jana Pawła II


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Więcej…

 

O znaczeniu mądrości, będącej „łaską postrzegania wszystkiego oczyma Boga” mówił papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie (09.04.2014).


Franciszek rozpoczął cykl katechez o darach Ducha Świętego. Przypomniał, że obok mądrości są to dary rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Na placu św. Piotra papieskiej katechezy wysłuchało około 50 tys. wiernych.

Więcej…

 

Papież Franciszek wyjaśnia, czym jest Boże miłosierdzie


Franciszek: miłosierdzie Boże nie ma granic Franciszek: miłosierdzie Boże nie ma granic Papież: spowiedź to nie sąd potępienia On pragnie obdarzyć nas swoim miłosierdziem Franciszek: to jest droga do pokoju na świecie

Więcej…

 

 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Młodzieży.


Bądźcie wolni wobec rzeczy i uczcie się od ubogich.

Pan nas wzywa do życia ewangelicznego, naznaczonego umiarkowaniem, nie uleganiem kulturze konsumpcji. Chodzi o poszukiwanie tego, co najistotniejsze, nauczenie się ogołocenia z wielu tłumiących nas rzeczy powierzchownych i zbędnych.

Więcej…

 

 

Rola Matki w Rodzinie


W niedzielę 2 marca 2014 roku rozpoczyna się 47. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: Kochająca matka zawsze trzeźwa.

Więcej…

 

 

Przemówienie Papieża Franciszka do biskupów z Konferencji Episkopatu Polski przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”. Watykan, 7 lutego 2014 r.


Drodzy Bracia w biskupstwie,

Pozdrawiam każdego z was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i

Więcej…

 

 

Poświęcenie kościoła w Kobylcu


Prymas: dzielmy się radością wiary


 

 

Wierzę w Syna Bożego.


W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. Kościół w Polsce rozpoczyna realizację nowego  cyklu duszpasterskiego. Stanowi on kontynuację Roku Wiary i jest związany z duchowością chrzcielną.

Więcej…