Wszyscy jesteśmy gospodarzami ŚDM


List pasterski o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata.

Więcej…

 

Orędzie Synodu o rodzinie


Nieoficjalne tłumaczenie dokumentu przygotowane przez Katolicką Agencję Informacyjną, 18 października 2014 r.

My, ojcowie synodalni, zebrani w Rzymie wokół papieża Franciszka na nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym Synodu Biskupów, zwracamy się do wszystkich rodzin na różnych kontynentach, szczególnie zaś do tych, które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem. Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją wiernością, swoją wiarą, nadzieją i miłością.

Więcej…

 

Kobylec: odpust ku czci św. Jana Pawła II


Więcej:

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/wspomnienie_swietego_jana_pawla_ii_.html

 

Litania do św. Jana Pawła II


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Więcej…

 


Kochająca matka zawsze trzeźwa


Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy

Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego.

Więcej…

 

Komunikat Caritas: uwaga oszuści


W ostatnich tygodniach do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej docierają niepokojące informacje, że są osoby, które kłamliwie podszywając się pod przedstawicieli lub wolontariuszy Caritas, zbierąją pieniądze na naszą organizację. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, że sytuacja, w której osoby, które podają się za wolontariuszy lub przedstawicieli Caritas, a odwiedzające instytucje lub domy prywatne pod pozorem zbiórki pieniędzy na cele charytatywne Caritas, to oszuści, którzy nielegalnie również posługują się puszkami z logo Caritas. Osoby te niejednokrotnie legitymują się upoważnieniami, które są sfałszowane.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, że nie prowadzi żadnej pieniężnej zbiórki  np. do puszek w miejscach publicznych, instytucjach czy też po domach. Jakakolwiek próba wyłudzenia  pieniędzy jest oszustwem. Apelujemy o szczególną czujność.

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/komunikat_caritas_uwaga__oszusci.html

 

 

„Otwarte Drzwi Kościoła"


List pasterski abp. Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski, skierowany do wiernych świętowojciechowej archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji rozpoczęcia posługi na stolicy arcybiskupiej i prymasowskiej w Gnieźnie, 8 czerwca 2014 - uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Więcej…

 

Homilia abp. Wojciecha Polaka podczas ingresu do katedry gnieźnieńskiej.


Zebrani w tej prastarej katedrze gnieźnieńskiej, u stóp św. Wojciecha, w dzisiejszą sobotę, a prawie już w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, stajemy razem, aby po raz kolejny doświadczyć ożywiającej mocy Słowa Bożego. Obecny w tym słowie Jezus zapowiada nam już cud Wieczernika, który niebawem stanie się udziałem całego Kościoła. On sam przed swym wniebowstąpieniem, odchodząc do Ojca, nie tylko jednak informuje uczniów o tym, co niebawem nastąpi, co się stanie, ale raczej wskazuje zaraz na ich los, na ich przeznaczenie i powołanie. Stanie się ono właśnie ich udziałem, gdy zstąpi na nich Duch Święty.

Więcej…

 

O znaczeniu mądrości, będącej „łaską postrzegania wszystkiego oczyma Boga” mówił papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie (09.04.2014).


Franciszek rozpoczął cykl katechez o darach Ducha Świętego. Przypomniał, że obok mądrości są to dary rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Na placu św. Piotra papieskiej katechezy wysłuchało około 50 tys. wiernych.

Więcej…

 

Papież Franciszek wyjaśnia, czym jest Boże miłosierdzie


Franciszek: miłosierdzie Boże nie ma granic Franciszek: miłosierdzie Boże nie ma granic Papież: spowiedź to nie sąd potępienia On pragnie obdarzyć nas swoim miłosierdziem Franciszek: to jest droga do pokoju na świecie

Więcej…

 

 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Młodzieży.


Bądźcie wolni wobec rzeczy i uczcie się od ubogich.

Pan nas wzywa do życia ewangelicznego, naznaczonego umiarkowaniem, nie uleganiem kulturze konsumpcji. Chodzi o poszukiwanie tego, co najistotniejsze, nauczenie się ogołocenia z wielu tłumiących nas rzeczy powierzchownych i zbędnych.

Więcej…

 

 

Rola Matki w Rodzinie


W niedzielę 2 marca 2014 roku rozpoczyna się 47. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: Kochająca matka zawsze trzeźwa.

Więcej…

 

 

Poświęcenie kościoła w Kobylcu


Prymas: dzielmy się radością wiary


 

 

Wierzę w Syna Bożego.


W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. Kościół w Polsce rozpoczyna realizację nowego  cyklu duszpasterskiego. Stanowi on kontynuację Roku Wiary i jest związany z duchowością chrzcielną.

Więcej…

 

 

„Bóg jest zawsze po stronie cierpiących”.


W dniu 30 października br. odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II do kaplicy Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. W pięknym złotym relikwiarzu, wniesiono ten materialny ślad Jego obecności. Witając Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, ks. Prałat Rygielski nawiązał do anonimowej modlitwy z IV wieku: „Chrystus nie ma innych rąk, ma tylko nasze ręce aby dzisiaj pracować. Nie ma innych nóg, ma tylko nasze nogi, aby prowadzić ludzi Swoją drogą”...

Więcej…

 

 

„Bądźmy wrażliwi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży.